Viime päivinä tässä on saanut ihmetellä puolustusministeri Jussi Niinistönaivokummituksia, joita ilma on sakeanaan.
Ensimmäinen ilmaantui maanpuolustuskurssin avajaisissa (23.1.2017), joissa ministeri halveksui reserviläisten siviilipalvelukseen siirtymistä: ”Vaikuttaakin siltä, ettei kaikilla reservistä siviilipalvelukseen siirtyneillä ole puhtaita jauhoja pussissaan. Nämä henkilöt eivät ansaitse arvostustamme.”
Vain muutama päivä tämän jälkeen ministeri totesi maanpuolustuksessa olevan ”vihreiden miesten mentävän aukon”. Sillä hän tarkoitti kaksoiskansalaisuuden omaavia venäläisiä suomalaisia, jotka ovat uhka puolustusvoimissa.
Myöhemmin ministeri väitti sanomaansa Ylen uutisankaksi, vaikka oli jo ennen uutisen ilmaantumista ryhtynyt asiassa sanoista tekoihin. Edellisenä päivänä ”hän oli jo kertonut Ylelle, että aikoo laittaa vireille lakihankkeen, jolla kaksois kan sa laisten pääsy soti las vir koihin voitaisiin estää”.
Syyn Venäjän ja Suomen suhteiden mahdollisesta huononemisesta ministeri sysäsi Ylelle, minkä ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen kiisti.
Ilmeisesti puolustusministeri haluaa tietoisesti leikkiä tulella. Hän tietää tai ainakin uskoo, että hädän tullen Naton joukot ovat valmiudessa tukemaan Suomea isäntämaasopimuksen nojalla.
”Todettakoon vielä, että sopimukseen ei sisälly minkäänlaisia rajoituksia tai varaumia sopimuksen käyttöönoton aikaan, siihen liittyvään poliittis-sotilaalliseen tilanteeseen tai laatuun ja niiden aseiden nähden. Sopimus ei sulje pois edes Suomen maa-, vesi-, tai ilmatilan käyttämistä ydinaseiden tai ydinaseistuksen tuki- ja käyttöalueena.”
Näin kirjoittaa entinen ulkoministerimme ja samalla pitkäaikainen ulkoministeriön virkamies, suurlähettiläs, Urho Kekkosen avustaja, professori Keijo Korhonen kirjassa Näin Suomea viedään.
Asia ei kuitenkaan ole täysin selvä. Keijo Korhonen kirjoittaa myös: ”Milloin on joku Euroopan suurvalta tai Yhdysvallat tullut Suomen avuksi, jos olemme joutuneet konfliktiin itänaapurin kanssa?” Urho Kekkonen totesi eräälle ”tukea” lupailevalle länsidiplomaatille: ”Meillä on riittävästi kokemusta katteettomista lupauksista, ja mäet täynnä ristejä.” ”Olipa Venäjä miten vahva tai miten heikko hyvänsä, aina se on tarpeeksi vahva Suomelle”, pohti J.K. Paasikivi.
Syitä Suomen puolustusministeri Jussi Niinistön pullisteluun voi etsiä myös Baltiasta, jossa hinku konfliktin rakentamiseen on ilmeinen. Tästä viesti Ylen 31.1.2017 välittämä uutiskuva Virosta. Siinä polvenkorkuinen lapsi kantoi jotain itsensä mittaista asetta kansalliskaartin harjoituksissa. On hirveä into päästä sotimaan. Tähän doktriiniin kuuluu itsestään selvyytenä se, että Suomi olisi valmis puolustamaan naapureitaan Venäjää vastaan.

Mitään ei ole opittu

Ylen eilinen uutisanti keskittyi pohtimaan aihetta, etteivät suomalaiset nuku tarpeeksi. Nyt jos koskaan pitäisi ihmisten olla hereillä.
Keijo Korhonen kirjoittaa (ibid.):
”Nyky-Suomen johto ei kuuntele vanhoja viisaita. Se on unohtanut kaiken Suomen historiasta eikä oppinut mitään. Suomen hallitus haluaa NATOn turvallisuustakuut, jotka ovat kuvitelmien varassa, Venäjän muka aiheuttamaa turvallisuusriskiä vastaan – riskiä jota ei ole olemassa, ellei Suomi itse sellaista rakenna. Suomalaisia pelotellaan koko median voimin sotahysteriaan. Venäjän ja sen johto on jatkuvan nalkutuksen ja haukkumisen kohteena.
Ei ihme, jos venäläiset kokevat suomalaisten sylkevän heitä syyttä suotta silmille. Surkein pitkäntähtäyksen seuraus nykysuuntauksesta on niiden valtavien mahdollisuuksien turmeleminen, joita talous- ja kauppasuhteet 143 miljoonan ihmisen kehittyvään markkina-alueeseen antaisivat Suomelle. – Venäjän nykyiset talousongelmat menevät ohi. Venäjä olisi hyväntahtoisena jatkuvasti vaurastuvana suurvaltanaapurina osa Suomen menestymisen tulevaisuutta, jos suomalaiset hoitaisivat suhteensa siihen edes jotenkin säällisesti.”
Varsinainen uhka Suomelle onkin se itse, jos maata johtavat poliitikot eivät todellisuutta tunnista.
Edelleen Korhosta lainaten:
”Venäläiset tietävät hyvin, että osa heidän ohjuksistaan ei toimi ja että osa ei osu maaleihin. Mutta perinteisesti venäläisen filosofian mukaan aseiden määrä korvaa niiden laadun ja tarkkuuden. Ensimmäinen isku tehdään kyllästämis- eli saturointiperiaatteella. Vastapuoli ei pysty sitä torjumaan. – Isku aiheuttaa tietenkin kuten amerikkalaiset sanova ’oheistappioita’ eli tappaa suomalaisia siviilejä kymmenin tuhansin. Mutta sehän ei kiinnosta enempää NATOn johtoa kuin Venäjän hallitusta. Oma turvallisuus ensin!
Ennakolta ehkäisevä isku Suomessa olevia kohteita vastaan voi tapahtua ennen varsinaista sotaa, kriisin kärjistyessä lähelle sodan uhkaa. Se voi toimia ennakkovaroituksena.”
Tätäkö suomalaiset haluavat?
.

Lähde

Keijo Korhonen, Antti Pesonen, Mauri Nygård ja Riikka Söyring: Näin Suomea viedään. VS-Kustannus, 2015.
Kuva: Jussi Niinistö puhumassa Latviassa 25.7.2016 Smardesin taistelun muistotilaisuudessa. Latvian armeija | Creative Commons